Ý nghĩa các gò trên bàn tay- Nhân tướng học thực nghiệm- Xem chỉ tay hiện đại- Zalo0976441444#nhântướnghọcthựcnghiệm #xemchỉtayhiệnđại#Cácgòtrênlòngbàntay
. ✔Chia sẻ MIỄN PHÍ kiến thức NHÂN TƯỚNG HỌC:
✔Thực hành xem chỉ tay và khuôn mặt MIỄN PHÍ:

✔ Thông tin liên hệ:
Fanpage của NHÂN TƯỚNG HỌC THỰC NGHIỆM

Nếu các bạn muốn hợp tác, bàn công việc thì liên hệ với NHÂN TƯỚNG HỌC THỰC NGHIỆM qua:
✔ Email : [email protected]
✔Hoặc số điện thoại: 0976441444
0:00 Lời Mở đầu
0:49 Gò Mộc Tinh
1:35 Gò Thổ tinh
2:18 Gò Thái Dương
2:31 Gò Thủy Tinh
2:58 Gò Kim Tinh
3:35 Gò Nguyệt
4:09 Gò Hỏa Tinh
5:17 Cánh đồng Hỏa tinh
5:47 gò Rahu – Đầu rồng
6:23 Gò Hải Vương hay Ketu – Đuôi rồng

https://lyhocphuongdong.vn/