Lý học Phương Đông

Tra cứu cung của Chồng

Tra cứu cung của Vợ

Xin lưu ý: Kết quả chỉ là một khía cạnh rất nhỏ để xem xét tuổi vợ chồng, còn rất nhiều yếu tố khác nữa để quyết định lấy vợ hay lấy chồng. Bạn có thể Chat Zalo để nhờ Thầy tư vấn thêm hoàn toàn miễn phí!

Xem kết quả

Chồng cung Càn

Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài

Được cung Sinh Khí – Tốt

Ấm êm gia đạo trong ngoài yên vui

Nợ duyên gắn bó trọn đời

Thê vinh tử quý số người giàu sang.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Trước sau bất tướng lận đận

Tâm lý chồng, vợ không hòa

Khiến nên sinh kế quanh năm túng quẫn.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn

Được cung Phúc Đức – Tốt

Được số phước đức trường tồn ấm no

Lộc tài như nước tràn vô

Cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Lục sát phạm ắt phu thê buồn thảm

Kim cải dở dang nửa đời

Duyên nợ đổi đời tương tư ly tán.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Trước hợp sau lìa vô cùng khốn đốn

Con cái trường thành cút côi

Hình ngục oan khiến vợ chồng thương tổn.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn

Được cung Thiên Y – Tốt

May mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn

Tình yêu lửa đượm hương nồng

Rẻ thảo dâu hiền an nhàn hậu vận.

Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn

Được cung Phục Vị – Tốt

Bậc trung được số giàu sang tuổi già

Vợ chồng bạch thủ thanh gia

Trung niên gây dựng cửa nhà yên vui.

Chồng cung Đoài

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Càn

Được cung Sinh Khí – Tốt

Hôn nhân bền vững quan vượng tài

Sanh cơ vốn một lời hai

Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Ly

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Cố công cho mấy ra gì kiếp sanh

Nợ duyên như sợi chỉ mành

Thân danh sự nghiệp bất thành không sai.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Cấn

Được cung Phúc Đức – Tốt

Phụ ấm sản dành bề tài lợi tấn

Gia đạo thê tử êm ấm

Duyên nợ trọn đời lửa hồng nồng thắm.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Tốn

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Xáo trộn gia đình sanh cơ khốn đốn

Con cái lơn lên bất tường

Tình nghĩa nhạt phai năng loàn hỗn độn.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khảm

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Tai ương tật ách dập dồn thê thảm

Nửa đời thân phận sinh ly

Phu thê lâm vòng trái ngang nẵng đạm.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn

Được cung Thiên Y – Tốt

Một đàn thê tử vuông tròn giàu sang

Gia đình sau trước huy hoàng

Trung niên hậu vẫn rõ ràng nghiệp danh.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Chấn

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Chăn gối ái tình khó yên thân phận

Bỗng lụy phiền duyên nợ lìa tan

Cầm bằng can kiếp đa truân lận đận.

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Đoài

Được cung Phục Vị – Tốt

Bình thường thì cũng tiền tài bậc trung

Gia đình thân phận thung dung

Trường thành con cháu đẹp lòng mẹ cha.

Chồng cung Ly

Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn

Được cung Sinh Khí – Tốt

Ý hợp tâm đầu làm lên gia thất

Trọn đời nhàn hạ phong lưu

Trung niên tiền vận thành công mọi mặt.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Bạc tiền hao phát những hoài công lao

Nửa đời an kiếp ba đào

Cửa nhà điền sản tiêu hao không còn.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm

Được cung Phúc Đức – Tốt

Được số hiên đai thê vinh thê ấm

Tình yêu hương lửa mặn nồng

Tương lai con cái trưởng thành khoa bang.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Kiết hung luân chuyển dập dồn lo âu

Trai sa đọa gái lẳng lơ

Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Tiền vận phu thể thủy chung bất nhất

Sông đời tật ách đeo mang

Vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn

Được cung Thiên Y – Tốt

Căn mang nợ duyên trời cho yên ổn

Cả đời ấm cúng giàu sang

Con gái con trai vẹn toàn căn bổn.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Nợ duyên giữa gánh gẫy đàng thảm thương

Cho hay cái số đoan trường

Luy phiền ly tán bất tường phu thê.

Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly

Được cung Phục Vị – Tốt

Ái tình hương lửa trọn nghĩa thủy chung

Bạc tiền giàu có bậc trung

Thân danh hậu vận lẫy lừng tiếng thơm.

 

Chồng cung Chấn

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly

Được cung Sinh Khí – Tốt

Hiệp hôn canh lệ trọn nghìn thủy chung

Mạng phú quý cháu con mừng

Lớn lên ắt được phước hồng quyền uy.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Gia đình xáo trộn điêu tàn lửa hương

Nửa chừng xuân mộng thê lương

Uyên ương bỏ gánh cang tường từ đây.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn

Được cung Phúc Đức – Tốt

Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn

Cuộc tình bền vững mặn nồng

Sanh trai đầu lòng trưởng thành quan lớn.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Có số phu thê âm thầm tủi hận

Gia đạo lục đục bất hoài

Đời sống cơ hàn con cái lận đận.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Nợ duyên khốn đốn dập dồn van khiên

Trong ngoài thân thể đảo điên

Tai ương bệnh tất dính liền bên lưng.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm

Được cung Thiên Y – Tốt

Trăm tuổi phu thê nghĩa tình nồng thắm

Vinh hiển thụ hưởng vũng bền

Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Nợ duyên sau trước thiệt thòi lứa đôi

Vợ chồng không ở trọn đời

Cháu con bất lợi cút côi lụy phiền.

Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn

Được cung Phục Vị – Tốt

Trung bình duyên nợ tiền hậu thê nhất

Có số no ấm cả đời

Gia đạo hiên vui trên hòa dưới thuận.

Chồng cung Tốn

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm

Được cung Sinh Khí – Tốt

Tiền định phu thê tình nồng duyên thắm

Lộc tài phát vượng huy hoàng

Con cái lớn lên sống đời nhung gấm.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài

Nợ duyên vốn đã an bài

Trung niên ắt phải đổi thay cuộc tình.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn

Được cung Phúc Đức – Tốt

Được số phú quý trọn an phận

Bạc tiền điền sảnh thặng dư

Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Hiệp hôn đã thây đeo dai khổ phiền

Cửa nhà sa sút ngả nghiêng

Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Yêu thương tác hợp buồn than đêm ngày

Triền miên tai ách không hay

Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly

Được cung Thiên Y – Tốt

Mang trương thân thể ai bì được đâu

Uy quyền tiền bạc bền lâu

Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Chửa chung chăn gối ái tình thỏa mãn

Số góa lẻ mạng khó toàn

Duyên nợ đôi đàng rã rời ân hận.

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn

Được cung Phục Vị – Tốt

Bình thường đời sống thân danh tốt

Ba sinh duyên đẹp tình nồng

Sự nghiệp tử tôn tài vượng lộc.

 

Chồng cung Khảm

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn

Được cung Sinh Khí – Tốt

Mạng thọ duyên bền sống vui an ổn

Số không song nhưng no lành

Gia đạo thuận hòa và con cái tốt.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Giàu có mấy lần hồi cũng phá sản

Duyên nợ ắt phải nỡ nàng

Con cái lớn lên đàn điếm du đãng.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly

Được cung Phúc Đức – Tốt

Thủy chung như nhất ai bì phong lưu

Vợ chồng có số giàu sang

Hưởng của phụ ân trước sau an nhàn.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Tang thương từ thuở hai đàng hợp hôn

Buồn cho duyên nợ long đong

Bất hòa tâm lý vợ chồng đảo điên.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Ấm êm bỗng chốc ánh tai buộc dàng

Số phận chồng vợ đeo mang

Suốt đời khổ hận sầu than đêm ngày.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn

Được cung Thiên Y – Tốt

Quan lộc uy quền đời sống sung mãn

Thê vinh phu quý rõ ràng

Duyên nợ vợ chồng da mồi tóc bạc.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Lo âu mắc phải dập dồn ốm đau

Tiền bạc hết, biệt ly sầu

Không chồng thì vợ cũng vào cõi âm.

Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm

Được cung Phục Vị – Tốt

Bình thường cuộc sống nợ duyên ấm thắm

Gia đạo tiền định an bài

Một đời keo sơn áo cơm no ấm.

Chồng cung Cấn

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Duyên nợ nửa đời chuốc nhiều ảm đạm

Số ắt rời đổi hai lần

Nếu không thì phải lâm vòng hoạn nạn.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn

Được cung Sinh Khí – Tốt

Đời sống loan phượng phước tồn hậu lai

Quan lộc có hưởng hành tài

Nhà cao cửa rộng quyền oai vô cùng.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài

Được cung Phúc Đức – Tốt

Đẹp duyên oái nước vượng tài vương hưng

Số này tới thời vận đang mừng

Hào con hảo của bậc trung thanh nhàn.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Sản nghiệp sẵn sàng luân hồi tẩu tán

Phu phụ tâm lý nghịch thường

Sau trước hạnh phúc gia đình hư nát.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Bất tướng tai ách sầu bi gia đình

Xây dựng một tấm chân tình

Cũng chưa cho được đôi mình sánh đôi.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn

Được cung Thiên Y – Tốt

Phu thê dẫu có nghèo nàn “không”

Trung niên được tuổi trời cho

Hậu vận trung vận quy mô ruộng vườn.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Căn phân khó tránh tóc tang thương tổn

Trong hai chắc mất một người

Từ biệt hòng tìm phương chạy trốn.

Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn

Được cung Phục Vị – Tốt

Số được vui hưởng thê hòa phu thuận

Phong lưu nhàn hạ bậc trung

Một đời ái tình nợ duyên an phận.

Chồng cung Khôn

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Cấn

Được cung Sinh Khí – Tốt

Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn

Gia đạo sau trước thuận hòa

Thừa thãi trong nhà, ngoài ruộng vườn điền sai.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Tốn

Được cung Ngũ Quỷ – Không Tốt

Cuộc đời chất vật cơ cực thiếu thốn

Duyên nợ lận đận nghịch thường

Con cái bất hòa, lớn lên cũng khốn.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Ly

Được cung Lục Sát – Không Tốt

Nợ duyên ắt chịu sầu bi tháng ngày

Đa truân hệ lụy nạn tai

Gia đình lụi bại tương lai mơ hồ.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn

Được cung Phúc Đức – Tốt

May duyên phải nợ tiền căn định phần

Bổn mạng lại có quý nhân

Được hưởng phú quý vinh thân an nhàn.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Chấn

Được cung Họa Hại – Không Tốt

Không hình ngục thì cũng bệnh tật

Duyên nợ lâm vấp khổ buồn

Đời sống lầm than sinh cơ chật vật.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Đoài

Được cung Thiên Y – Tốt

Mạng trường hưởng thọ lộc tài dài lâu

Con trai hiển đạt công hầu

Gái hiền rẻ thảo trước sau toại lòng.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khảm

Được cung Tuyệt Mạng – Không Tốt

Căn phận nợ duyên chuốc lấy sâu thảm

Số phải dơ dang nửa đời

Chồng vợ hai người đổi đời ly tán.

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn

Được cung Phục Vị – Tốt

Keo sơn gắn bó cháu con vẹn toàn

Trung niên mấy lượt thăng trầm

Hậu vận phú quý trăm phần phong lưu.