VƯƠNG THIÊN NHẤT bắt đầu đỉnh cao sự nghiệp || HÀN TÍN BÔICờ Tướng Sát Cục Tuyệt Diệu:
HÀN TÍN BÔI là giải đấu quốc tế cờ tướng danh nhân bắt đầu năm 2009 ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng đều ở huyện Hoài Âm tỉnh Giang Tô. Đây là nơi quê hương của vị tướng quân điều binh khiển tướng siêu phàm trong lịch sử Trung Hoa- HÀN TÍN.

Tính đến thời điểm này -2018 giải đấu đã có 8 lần được tổ chức và lần lượt quán quân của các giải lần đó là Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc) – Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc) – Tưởng Xuyên (Trung Quốc) – Hứa Ngân Xuyên (Trung Quốc) – Vương Thiên Nhất (2013) – Vương Bân (Trung Quốc)- Vương Thiên Nhất (2015)- Tào Nham Lỗi (Ma Cao)…

Riêng trận đấu của HỒNG TRÍ và VƯƠNG THIÊN NHẤT được xem là trận hay nhất vì tính chất quyết định tranh đoạt lợi thế. HỒNG TRÍ ưu thế đi tiên pháo đầu xuất kích cho thấy dã tâm đũ lớn, nhưng so với VƯƠNG THIÊN NHẤT còn chưa đũ mạnh. CHỉ qua 3-5 nước cờ trong giai đoạn Trung cuộc, cuộc cờ của Hồng vỡ trận tan tát……

#Hantin, #Hantinboi, #vuongthiennhat,#Hongtri,#cotuong

https://lyhocphuongdong.vn/