Cúng Tất Niên Là Gì? Tại Sao Lại Phải Cúng Tất Niên?

Tết Cổ Truyền hay Tết Nguyên Đán là một dịp lễ lớn với người dân Việt Nam. Đây chính là dịp cả gia đình tụ họp với nhau, cùng nhìn lại thành quả lao động của một năm trước và hướng tới những điều tốt đẹp nhất để đón chào năm mới.

Tất Niên còn có thể hiểu là cúng Tất Niên, lễ Tất Niên, tiệc Tất Niên là một nghi thức cổ truyền của người Việt Nam nhằm ghi nhận đã kết thúc một năm cũ và chuẩn bị bước sang một năm mới.

Bữa tiệc Tất Niên là một bữa tiệc liên hoan được tổ chức vào cuối năm để cùng đồng nghiệp, bạn bè, gia đình ngồi tụ họp với nhau, tiễn năm cũ qua đi và đón chào năm mới. Tiệc tất niên có thể tổ chức ở cơ quan, ở nhà người thân và quan trọng nhất là bữa tiệc ở gia đình.

Thông thường, bữa tiệc Tất Niên thường diễn ra vào buổi chiều hoặc buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ, là ngày 30 tháng Chạp hoặc 29 tháng Chạp nếu tháng đó là tháng thiếu. Đây là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ từ rất lâu đời.

Cúng Tất Niên là việc sửa soạn các lễ vật để cúng trên ban thờ gia tiên, trong nhà, ngoài trời hoặc tạ thần linh với mục đích là tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, tới thần linh đã phù hộ độ trì trong suốt một năm qua. Và theo phong tục thì cúng Tất Niên là một việc làm không thể thiếu được với mỗi gia đình.

Xem thêm: Ngày giờ cúng tất niên và các lễ vật cúng tất niên

Bài Cúng Tất Niên Năm 2020 Canh Tý

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …………….. (ví dụ họ Vũ)

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi

Tín chủ (chúng) con là:………………………………………………………………………. (ví dụ: Vũ Văn A) cùng đồng gia quyến đẳng.

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………….. (địa chỉ đang ở)

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Hôm nay là ngày 30 tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.

Nam Mô A-di-đà Phật (cúi lạy).

Nam Mô A-di-đà Phật (cúi lạy).

Nam Mô A-di-đà Phật (cúi lạy)

Bài Cúng Tất Niên Gia Tiên Cuối Năm 2020 Canh Tý

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …………….. (ví dụ: Họ Vũ)

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi

Tín chủ (chúng) con là: ………….. (ví dụ: Vũ Văn A) …….. tuổi (ví dụ: 32 tuổi, sinh năm Mậu Thìn) cùng đồng gia quyến đẳng.

Ngụ tại: ………… (địa chỉ)

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài Cúng Tất Niên Trong Nhà Năm 2020 Canh Tý

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ …………….. (ví dụ: họ Vũ)

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi

Tín chủ (chúng) con là: …………..(ví dụ: Vũ Văn A) ………Tuổi (ví dụ: 32 tuổi, sinh năm Mậu Thìn) cùng đồng gia quyến đẳng.

Ngụ tại: ………… (địa chỉ)

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, bách sự như ý, vạn sự tốt lành, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hòa thuận.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài Cúng Lễ Tết Thần Linh Năm 2020 Canh Tý

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần

Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần

Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………… (ví dụ: Vũ Văn A)

….. tuổi (ví dụ: 32 tuổi sinh năm Mậu Thìn) cùng đồng gia quyến đẳng.

Ngụ tại: ………… (địa chỉ)

Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2019 tức ngày Bính Dần, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con mọi sự an lành và may mắn.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!