Hà đồ là gì

Ta xem ở Hà đồ thì thấy: 5 con số đầu tiên (từ 1 tới 5) được gọi là số sinh và nó được ấn định trên hệ trục tọa độ không gian nguyên thủy. Theo đó, số đầu tiên 1 được xếp ở vị trí Phía Bắc, 2 Nam, 3 Đông và 4 Tây, 5 ở giữa. Từ 5 số sinh này tạo ra 5 số “Thành” theo từng cặp. số 1 sinh 6 thành; 2 sinh 7 thành; 3 sinh 8 thành, 4 sinh 9 thành và 5 sinh 10 thành.

Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi. Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chi. Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi. Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chi. Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chi.

Giải nghĩa

Số Trời 1 sinh Thủy, thành số Đất 6. Số Đất 2 sinh Hỏa, thành số Trời 7. Số Trời 3 sinh Mộc, thành số Đất 8. Số Đất 4 sinh Kim, thành số Trời 9. Số Trời 5 sinh Thổ, thành số Đất 10.

Như vậy Ngũ Hành đã được định cùng với 5 cặp số Sinh Thành ra chúng, có vị trí Tiên Thiên theo đúng các hướng của các cặp số:

1-6: Hành Thủy, phương Bắc. 2-7: Hành Hỏa, phương Nam. 3-8: Hành Mộc, phương Đông. 4-9: Hành Kim, phương Tây. 5-10: Hành Thổ, ở Trung Tâm.

Năm cặp Sinh thành, Âm Dương, Chẵn Lẻ này đã được định vị trong một hệ trục tọa độ ban đầu (Đông Tây Nam Bắc). Đó cũng chính là “cái thể” Tiên thiên của các con số. Giá trị của nó là cân bằng giữa hai miền âm dương (Tổng số âm: 2 + 4 + 6 + 8 = 20; Tổng số dương: 1 + 3 + 7 + 9 = 20), nhưng lại không cân bằng theo các hướng (Trục tung: 7 + 2 + 1 + 6 = 16, Hoành: 8 + 3 + 9 + 4 = 24). Và cũng cân bằng theo tính Âm dương (Đông là Âm ngoài dương trong đối với Tây là Âm trong Dương ngoài; Nam Dương ngoài âm trong đối với Bắc Âm ngoài dương trong). Có lẽ cũng chính vì sự mất cân bằng này mà mới tạo ra “cái dụng” của các con số Hậu thiên. Thể hiện sự vận động tự nhiên để tiến tới sự cân bằng về các hướng trong Lạc thư.

Các số thuộc “Số thành” của Hà đồ thể hiện nguyên lý “Tâm truyền”, tức đều do hai con số 5 và 10 ở “Trung tâm” mà ra. Các số dương thì bắt đầu từ số 5 theo chiều thuận (là chiều lớn dần) lên số 7, rồi 9. số 9 là số cùng cực, gọi là Lão dương. Các số âm thì bắt đầu từ số 10 ở tâm, đi nghịch (nhỏ dần) xuống 8 rồi 6, 6 là con số nhỏ nhất của số thành, nên gọi Lão âm. Đây cũng là lý do mà Dịch gọi hào dương là “Hào cửu”, các hào âm là “Hào lục”. Đây cũng còn là nguyên lý tại sao trong Phong thủy rất trọng vấn đề “Thiên tâm”, điểm trung tâm căn nhà. Bát trạch phải xác định từ tâm để ra tọa, hướng, rồi so sánh, tương

tác cát hung với 8 Phương theo Bát quái. Bằng cứ là: nếu chúng ta cầm chiếc La bàn hoặc La kinh đem đo tại trung cung và các điểm

khác nhau trong cùng một ngôi nhà, ta sẽ được nhiều kết quả khác nhau. Nếu là bát trạch độ sai số cho phép lớn thì sự chênh lệch vài độ sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu áp dụng vào Huyền không mà sai số từ 1 đến 2 độ sẽ là cả một việc lớn, đúng là sai một ly đi một dặm, bài toán Phong thủy cho nhà đó sẽ không còn đúng, không còn ứng với thực tế nữa. Huyền không phi tinh mỗi năm có một sao chủ quản, sao này cũng phải tính từ trung tâm (an vị tại trung tâm), rồi sau bày ra 8 phương còn lại tuần tự và bay theo lường thiên xích,…

Lạc thư là gì

Đội chín, đạp 1, trái 3 phải 7, 2 và 4 là vai, 6 và 8 là chân, 5 ở giữa (trung cung).

Lạc thư là một ma phương biểu thị về sự vận động của các con số tiến tới cân bằng mọi hướng trong không gian. Nó không còn như Lạc thư là 4 hướng Đông Tây Nam Bắc (Theo tứ chính) mà ngoài ra còn thêm (Tứ ngung), xem giữa các hướng của tứ chính, tạo thành 8 hướng (Đông, Đông nam, Nam, Tây nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc).

Nhìn vào Lạc thư ta thấy:

492 357 816

Nếu cộng tất cả các chiều xuôi, ngược, dọc, ngang thì số thành vẫn là 15 (15 – 10 = 5). Vậy nên, con số 5 là con số Thái Cực ở trung cung, sinh hóa ra vạn vật. Những vị trí và con số của Lạc Thư và Hậu Thiên

Bát Quái có một giá trị rất cao đối với những khoa thực dụng như: Y- học, Lý-Mệnh-học, Toán-học, Hóa-học v.v… Vì huyền nghĩa của nó đã gồm thâu toàn bộ vũ trụ vào trong ấy. Triết học cổ Đông phương nói chung và Dịch Học nói riêng rất xem trọng những con số, phương hướng và vị trí của những con số trên.

Lạc thư biểu thị những số lẻ (dương) đóng ở trục chính (Tứ chính), 1 – 9 ở Bắc Nam; 3 – 7 ở Đông Tây. Còn những số chẵn ở bên cạnh (Tứ ngung), như 4 – 6 ở Đông Nam – Tây Bắc; 2 – 8 ở Tây Nam. Có thuyết cho rằng, những số ở tứ chính là số cực Dương, khi kết hợp với số Ngũ (Trung cung) thì sinh ra số ở tứ Ngung là số âm.

Lấy số Dương căn bản là 5 cộng với số Dương 1, 3, 5, 7, 9 thành ra số Âm 6, 8, 4, 2.

  • 5 + 9 = 14. (Trừ 10 còn lại 4, nên số 4 ở liên tiếp với số 9)
  • 5 + 3 = 8 (Cho nên số 8 ở liên tiếp với con số 3)
  • 5 + 1 = 6 (Cho nên số 6 ở liên tiếp với số 1)
  • 5 + 7 = 12 (Trừ 10 còn lại 2, nên số 2 ở liên tiếp với con số 7).

Lạc thư cân bằng các hướng (Cộng đều bằng 15), nhưng lại không cân bằng âm dương. Âm là 20, dương 25. Trật tự các con số theo ma phương Lạc thư, người xưa cho đó là quỹ đạo tất yếu của các con số để tiến tới thăng bằng các chiều trong không gian. Vạn vật trong trời đất cũng phải tuân theo quỹ đạo đó để tiến hóa.

Bát quái là gì

Tiên thiên Bát quái là chỉ thời kỳ đầu, thời kỳ hồng mông của Vũ trụ.

Có thể nói đây là thời kỳ trước khi vạn vật phát sinh. Ta biết rằng, Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng và tứ tượng sinh Bát quái.

Hậu thiên bát quái là thời kỳ sau, thời kỳ đã thành, vạn vật đã thành. Đa phần các môn thuật số đều áp dụng theo đồ Lạc thư, Hậu thiên bát quái.