Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi TÝ

Thì rất khắc kỵ cho nên hào con không được tốt, hữu sinh vô dưỡng. Vợ chồng như yêu nhau nhưng cũng gặp nhiều tai họa, hay lo buồn.

Đêm thanh vắng vợ chồng than thở

Cảnh nguy nan cỏ cực đều đều

Dù cho may rủi đến đâu

Cũng đem vàng đá mà liều với thân

Song thưa thiếu phụ thờ ơ

Một làn gió thoảng bơ phờ tóc mai

Ai đem gieo mối hận hoài

Một trời thu để đời người sầu thu

Duyên đã may cớ sao lại rủi.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi SỬU và DẦN

Thì vợ chồng đầm ấm. Tuy làm ăn có lúc thịnh lúc suy, nhưng từ 30 tuổi thì phát đạt, có con khó nuôi nhưng vợ chồng được chung sống tới già trăm năm. Một tấm lòng mong ước đạo vợ chồng (Số định tạo thành)

Lều tranh gối mái tóc xanh

Yêu nhau như một tấm lòng thủy chung

Tim em gửi trọn cho anh

Tháng năm bảo quản cuộc đời nắng mưa

Những khi rượu sớm chè trưa

Vui câu phụ sướng phụ tùng xứng đôi

Buồn một cảnh gia đình muộn con.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi MÃO

Vợ chồng đẹp như trăng thu. Tuy có lúc nghèo khổ buổi ban đầu nhưng về sau thì phú quý sinh con trai gái đầy đủ. Sẽ có một người thành đạt, vợ chồng chung sống đến già. Có số thọ nhàn.

Đêm trăng sáng bầu trời quang đãng

Đạo vợ chồng tha thiết như băng

Trăm năm trọn một đạo hằng

Tình chồng nghĩa vợ như trăng đêm rằm

Duyên niên ta gặp nhau đây

Tháng năm vui hưởng trong vòng nhân sinh

Ở cho trọn đạo nhân tình

Đẹp câu chung thủy vẹn cầu đạo trung

Phước lộc thọ đầy đủ.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi THÌN và TỴ

Thì rất tốt, cũng như mạng tương sinh, vợ chồng làm ăn thịnh phát, sinh con cái đầy đủ nhưng người chồng có học vấn thì sau này công danh rực rỡ. Vợ chồng chung sống tới già.

Tình nồng thắm do nơi nguyệt lão

Sánh vai nhau trọn đạo vợ chồng

Trăm năm một tấm lòng son

Dẫu mòn bia đá dám sai tấm lòng

Từ tuổi xanh cho tới niên cao

Vợ chồng chung hưởng dưới trời ấm no

Thật nắng vàng gió lộng.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi NGỌ

Thì rất tốt, ăn ở cùng nhau rất thuận hòa. Sinh con cái đầy đủ, có số thọ sang. Chỉ sợ e người chồng có thêm vợ lẽ.

Lứa đôi hội ngộ nhau đây

Chờ phai duyên thắm chớ phai chững đồng

Trăm năm vui đẹp duyên nồng

Để cho ven mối chỉ hồng thắm tươi

Như xuân thắm tỉa ngàn hồng

Như sen mùa hạ nở hoa trong hồ

Duyên niên tác hợp.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi MÙI và THÂN

Thì có con cái đông đủ, hào con trai phát đạt công danh tiền vận. 31 tuổi gặp tai ách. Vợ chồng chung sống tới già nhưng người vợ hay ốm đau.

Trăng nước có vôi đầy trăng khuyết

Tình đôi ta chỉ biết thủy chung

Ngàn mây ẩn bóng trăng trong

Gió sao sóng gợn chứng lòng sắt son

Thề duyên chớ để bất bằng

Chữ tình trong đẹp như trăng nước này

Tài mạng tương đó.

Chồng chữ TÂN lấy vợ tuổi DẬU

Thì vợ chồng rất hòa thuận. Chồng sẽ làm lên sự nghiệp chung, hưởng đến già. Vợ chồng có số thọ nhàn song khó nuôi con.

Vợ chồng hòa thuận yên vui

Trong vinh hoa vẫn hai bàn tay không

Tình đầm ấm hòa chiều trăng sớm

Mỗi một mùa vẻ đẹp thiếu chi

Lắm tay dìu dắt ân cần mến yêu

Đào tơ sen ngó từ khi

Ngày thơ đôi lứa chung tình trăm năm

Thật là nắng vàng gió lộng.