Quản lý tài chính trong cá cược – Ranh giới giữa người thắng và kẻ thuaHệ thống quảdsdn lý tiền bạc là các để xử lý tiền đặt cược cho bạn. Rất nhiều người đã không để ý đến phương pháp quản lý tiền của họ. Họ không kiểm soát được tiền hoặc lượng tiền thắng của họ. Bạn phải biết rằng tiền là đạn, nhà cái là kẻ thù của bạn. Để giết được nhà cái, bạn cần có đạn và bạn đã có tiền, bạn phải chăm sóc tiền cẩn thận

1 – Kelly Criteria

Tiêu chuẩn Kelly được phát triển vào năm 1956 bởi John L.Kelly. Lý thuyết của Kelly nhằm tối ưu hóa sự tăng trưởng nguồn vốn của bạn (ví dụ như vốn cá cược) trong dài hạn bằng cách xác định phần vốn tối ưu trong một lần cược.

2 – Martingale

Hệ thống Martingale hoạt động như thế nào? Mỗi lần bạn thua, bạn đặt cược gấp đôi lần trước đó cho đếnkhi bạn thắng. Lý thuyết đằng sau hệ thống này là bạn sẽ có được tiền đặt cược ban đầu và là lợi nhuận của bạn.

Bạn bắt đầu với 1 cược. Nếu thắng bạn bắt đầu lại với 1 cược mới. Nếu bạn thua bạn đặt cược gấp đôi cho đến khi bạn thắng. Khi bạn thắng bạn sẽ lấy lại toàn bộ những gì bạn mất và còn được lợi nhuận là chính số tiền cược của lần đầu tiên.

Mặc dù rất hiệu quả trong lý thuyết nhưng hệ thống này đòi hỏi bạn phải có lượng vốn rất lớn, có lợi nhuận rất thấp và rất nguy hiểm vì các giới hạn tối đa đặt cược áp đặt bởi các công ty cá cược. Nếu bạn hết tiền hoặc đạt tới giới hạn của công ty cá cược, bạn có thể mất rất nhiều mà không có cơ hội để phục hồi thiệt hại của bạn.

Nguyên tắc của hệ thống Martingale là như sau:

Martingale 1-2-4-8-16-32

Mỗi lần bạn thua, bạn đặt cược gấp đôi, làm nhiều lần cho đến khi bạn thắng sau đó trở về ban đầu

Ví dụ:

1. Đặt cược $1 và thắng. Tiếp tục đặt cược $1 cho tới khi thua, sau đó đặt cược $2.

2. Nếu bạn thắng $2, trở về đặt cược $1. Nếu bạn thua, sau đó đặt cược $4.

3. Nếu bạn thắng $4, trở về đặt cược $1. Nếu bạn thua, sau đó đặt cược $8.

4. Nếu bạn thắng $8, trở về đặt cược $1. Nếu bạn thua, sau đó đặt cược $16.

5. Nếu bạn thắng $16, trở về đặt cược $1. Nếu bạn thua, sau đó đặt cược $32.

6. Và tiếp tục cho đến khi thắng …….

3 – D’Alembert

Một hệ thống phổ biến toán học được đặt tên theo Jean le Rond d’Alembert, một nhà toán học và vật lý người Pháp sinh năm 1717. Lý thuyết của ông về một sự cân bằng của những thành công và thất bại của các sự kiện nhất định, nếu bạn xem xét một chuỗi dài của những sự kiện này. đôi khi được gọi là “hệ thống Kim tự tháp”, bạn tăng đặt cược của bạn 1 đơn vị sau khi thua 1 và giảm đặt cược của bạn 1 đơn vị sau khi thắng. Trình tự và số tiền lớn lên hoặc hạ xuống có thể khác nhau cho phù hợp với đặc biệt là trò chơi và tỷ lệ cược.

Ví du:

1. Lần đầu tiên đặt cược 1$. Nếu bạn giành chiến thắng, đặt cược 1$. Nếu bạn bị thua, đặt cược 2$.

2. Nếu bạn thắng 2$, tiếp tục đặt cược 1$. Nếu bạn bị thua đặt cược tiếp 3$.

3. Nếu bạn thắng 3$, đặt cược tiếp theo 2$. Nếu bạn bị thua đặt cược tiếp 4$.

4. Nếu bạn thắng 4 $, đặt cược tiếp 3$. Nếu bạn bị đặt cược tiếp 5$.

5. Làm tương tự.

4 – Fabonacci Sequence

1-2-3-5-8-13-21-34. Để đơn giản ta hiểu là TIẾN 1 LÙI 2. Đi lên một bước nếu thua, xuống 2 bước nếu thắng. Lưu ý rằng mỗi chiến thắng trả tiền cho hai lần thua trước đó.

Ví dụ:

1. Đặt cược 1$ cho đến khi bạn thua. Sau đó đặt cược 2$.

2. Nếu bạn giành chiến thắng 2$, sau đó quay về bước 1. Nếu bạn bị thua, sau đó đặt cược 3$.

3. Nếu bạn giành chiến thắng 3$, sau đó quay về bước 1. Nếu bạn bị thua, sau đó đặt cược 5$.

4. Nếu bạn giành chiến thắng 5$, sau đó quay trở lại bước 2. Nếu bạn bị thua, sau đó đặt cược $ 8.

5. Nếu bạn giành chiến thắng 8$, sau đó quay trở lại bước 3. Nếu bạn bị thua, sau đó đặt cược 13 $.

6. Nếu bạn giành chiến thắng 13$, sau đó quay trở lại bước 4. Nếu bạn bị thua, sau đó đặt cược 21 $.

7. Nếu bạn giành chiến thắng 21$, sau đó quay trở lại bước 5. Nếu bạn bị mất, sau đó đặt cược 34 $.

8. Nếu bạn giành chiến thắng 34$, sau đó quay trở lại bước 6. Nếu bạn bị thua, quay về bước 1.

https://lyhocphuongdong.vn/