Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Khảm

Tượng này là hợp phối giữa trung nam và trưởng nữ thành quẻ “Thủy Phong Tỉnh”. Tượng quẻ có đủ âm dương để sinh hóa. Cửa thuộc thủy và trạch thuộc mộc, được tương sinh. Khí từ ngoài sinh vào nhà. Đây là dấu hiệu rất tốt vì sự phát đạt tiến lên nhanh chóng. Khảm với Tốn là thừa Sinh Khí theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Sinh Khí Trạch.

Trong nhà gia chủ rất vượng nhân đinh và con cái đều dành được ưu hạng trong vấn đề học vấn và đậu bằng cấp cao liên tục. Trai thì thông minh, gái thì xinh đẹp. Con có lòng hiếu thảo, cháu ngoan hiền. Vườn hay ruộng cũng như tiền của luôn thịnh đạt. Súc vật cũng hưng vượng. Thật là một kiểu nhà đại cát. Đây là cái nhà tốt vào bậc nhất cho những ai sinh ra nhằm cung phi Tốn làm gia chủ để hưởng trọn phúc nguyên.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Khôn

Tượng này là hợp phối giữa lão âm và trưởng nữ thành quẻ “Địa Phong Thăng”. Tượng quẻ là thuần âm cho nên bất hóa. Cửa thuộc thổ và trạch thuộc mộc, bị tương khắc. Khí từ trong nhà khắc ra ngoài. Đây là dấu hiệu bất lợi. Khôn với Tốn là thừa Ngũ Quỷ theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Ngũ Quỷ Trạch.

Trong nhà sinh quả phụ, không con thừa tự. Nhà vô chủ và phát sinh dâm loạn. Ngoài ra, cái nhà tạo ra số mệnh phải gặp hoạn nạn ngang trái. Có họa về tiền của, chiêu hỏa tai, giặc cướp xâm nhập từ hướng Đông Nam (Tốn). Đây là 1 trong mẫu nhà nên tránh trước nhất.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Chấn

Tượng này là chính phối giữa trưởng nữ và trưởng nam thành quẻ “Lôi Phong Hằng”. Tượng quẻ có đủ âm dương để sinh hóa. Cửa và trạch đều thuộc mộc (1 âm và 1 dương), được tị hòa. Khí mộc luôn thịnh và trở nên tốt vào bậc nhất do “đắc địa”. Đây là dấu hiệu rất tốt vì sự phát đạt tiến triển nhanh chóng. Tốn với Chấn là thừa Diên Niên theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy đây được gọi là Diên Niên Trạch.

Gia đình sống trong hòa thuận, con quý và cháu ngoan hiền. Anh em cũng như người cha nên phân riêng cung để ở mà tận hưởng phú quý song toàn do đậu bằng cấp cao liên tục. Đây là căn nhà tốt vào hạng thứ hai cho những ai sinh ra nhằm cung phi Chấn làm gia chủ để hưởng trọn phúc nguyên.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Tốn

Tượng này là hợp phối giữa 2 trưởng nữ thành quẻ “Bát Thuần Tốn”. Tượng quẻ là thuần âm cho nên bất hóa. Cửa và trạch cùng là hành mộc, đặng “tỉ hòa”. Đây là được dấu hiệu tốt. Khí mộc luôn thịnh nhưng lại là thuần âm mộc. Tốn với Tốn là thừa Phục Vị theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Phục Vị Trạch.

Trong nhà đàn bà nắm quyền hành để lập nghiệp. Nếu ở đến lâu sau, nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến cho đàn ông bất lợi, thiếu con trai thừa tự. Cuối cùng nhà chỉ còn bà quả phụ ở. Người trong nhà có thể mắc chứng cuồng phong, tay chân tê dại, chứng can khí tắc liên quan đến phế khí mà sinh ra ho và suyễn.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Càn

Tượng này là hợp phối giữa lão dương và trưởng nữ thành quẻ “Thiên Phong Cấu”. Tượng quẻ có đủ âm dương để sinh hóa. Cửa thuộc kim và trạch thuộc mộc, là tương khắc. Khí từ ngoài khắc vào
nhà. Đây là dấu hiệu rất bất lợi. Kiền với Tốn là thừa Họa Hại theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Họa Hại Trạch.

Trong nhà người con gái cả dễ gặp nạn khi sinh nở. Trong nhà có thể có người nhảy xuống giếng tự tử. Đàn bà thường sinh bệnh và chết sớm. Cái nhà không những tổn hại người mà ngay cả súc vật cũng không ổn. Đây là trạch rất xấu, nên tránh.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Đoài

Tượng này là hợp phối giữa thiếu nữ và trưởng nữ thành quẻ “Trạch Phong Đại Quá”. Tượng quẻ là thuần âm cho nên bất hóa. Cửa thuộc kim và trạch thuộc mộc, là tương khắc. Khí từ ngoài khắc vào nhà gọi là “kim mộc hình chiến”. Đây là dấu rất bất lợi. Đoài với Tốn là thừa Lục Sát theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Lục Sát Trạch.

Nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến đàn ông yểu thọ. Nhà cũng có thể bị trộm hoặc cướp phá khiến treo cổ tự tử. Trạch rất xấu (hung) nên tránh.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Cấn

Tượng này là hợp phối giữa thiếu nam và trưởng nữ thành quẻ “Sơn Phong Cổ”. Tượng quẻ có đủ âm dương để sinh hóa. Cửa thuộc thổ và trạch thuộc mộc, là tương khắc. Khí từ trong nhà khắc ra ngoài. Đây là dấu hiệu bất lợi, nhất là âm thắng dương mà dương phải suy. Cấn với Tốn là thừa Tuyệt Mệnh theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Tuyệt Mệnh Trạch.

Trong nhà người chồng bị hại trước rồi đến các người con trai, đặc biệt là con trai út hoặc con trai còn trong tuổi rất trẻ. Nếu ở đến lâu, nhà sinh ít nhất 3 quả phụ do tuyệt hết cả 3 ngành (trưởng, trung, và thiếu) hoặc cả 3 ngành không có con thừa tự. Đây là nhà xấu nên tránh.

Tốn trạch mở cổng, cửa tại cung Ly

Tượng này là hợp phối giữa trung nữ và trưởng nữ thành quẻ “Hỏa Phong Đỉnh”. Tượng quẻ là thuần âm cho nên bất hóa. Cửa thuộc hỏa và trạch thuộc mộc, được tương sinh. Khí từ trong nhà sinh ra ngoài. Đây là dấu hiệu tiết khí, giảm cái tố. Ly với Tốn là thừa Thiên Y theo phép Bát Biến Du Niên. Vì vậy gọi là Thiên Y Trạch.

Chỉ vì thịnh âm mà dương phải suy, đàn ông yểu vong và con cháu thành ra ít dần. Gia đạo có lòng thiện, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Nếu ở đến lâu, gia đình sảy nhiều bất lợi. Hành mộc ứng với can đảm và can khí biểu lộ qua mắt; cho nên, có thể sinh ra các chứng tạp bệnh như phong, lao, mắt đỏ hoặc có phát hiện điểm thâm đen. Nhà này cũng tốt nếu bố trí nội cục phù hợp.