48 Comments

  1. Đúng chính xác bàn tay mập thịt đầy mềm mại bao giờ cũng sướng và vượng cả cho chồng vợ, bàn tay khô mặt khô lăn ra làm vẫn khổ dù có giầu. Bàn tay anh này đường học ko thấy chắc học cũng ko giỏi hén?

  2. Cháu xem clip chú cảm thấy rất thích thủ và dễ hiểu dễ tiếp thu. Xem hết clip nhìn lại thấy bàn tay mình đầy nước mắt trong tình cảm. Xét thấy đúng chú ạ. Còn tương lai thì chưa biết, nếu ứng nghiệm thì còn khóc dài dài 😆

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *