5 Comments

  1. Cô Hiền ơi những nguoi sống khong có tâm linh , họ luôn bác bỏ những gi ve nhân quả…em thi khác…nhờ minh sống biet nhan qua biet tâm linh nên em luon thich xem những bai của cô xem cho khách…!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *