Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi TÝ

Thì rất tốt, cũng như vườn xuân hoa nở thắm, trăm năm gắn bó mối tâm đồng. Sinh con trai gái vèn toàn, gia đình hưng thịnh, vợ chồng chung sống đến già. An nhàn phú quý.

Suối biếc non xanh cuộn chỉ hồng

Tơ duyên gắn bó mảnh tâm đồng

Ba sinh hương lửa ngày thu mộng

Chín chữ tơ vương kết giải đồng

Vàng đá hẹn nhau vàng tuế nguyệt

Lửa hồng nồng thắm non sông

Màn no âu chung đêm hè vắng

Tạc tạc tào không nghĩa mặn nồng

Thật tốt đôi.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi SỬU và DẦN

Thì cuộc làm ăn thường trở ngại, có lúc yên ổn có lúc nghèo khổ nhưng cũng chung sống tới già. Vợ chồng hay tranh cãi nhau.

Uất hận chua cay ngán ngẩn đời

Tủi hờn phiền nặng cánh hoa mai

Nhìn đời như nước trôi muôn thủa

Chạnh thấy lòng ai lạnh lẽo nề

Thôi đã phôi pha đường đi vắng

Đẫy đà vườn xuân tự thuở nào

Để khỏi sầu tương tự bẽ bàng

Luân nhân hậu quả phải sao chịu vậy.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi MÃO

Thì rất xấu, làm ăn thất bại, nhiều phen lắm khi gian nan cực khổ. Đời đổi chỗ ăn ở đôi ba mới yên. Trung cuộc khá giả. Có công mài sắt có ngày nên kim.

Có những lúc cười ra nước mắt

Có những hồi cơ cực lầm than

Cho hay là nợ trái oan

Trả rồi thì hết yên bên gia cùng

Số này trước xấu sau tốt.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi THÌN

Thì lúc đầu vui vẻ, sau lại buồn phiền. Có lúc nhục lúc vinh, phải ăn ở có ân đức sau sẽ khá.

Mùa xuân năm ấy gặp nhau

Quyền cả những luống biệt ly não nùng

Hoa tàn mấy độ thu đông

Lao đầu những lúc nhạc vàng năm xưa

Lạnh bỏ giã nhưng ngày sương giá lạnh

Tro tàn gối lại mảnh than hồng

Gương vỡ lại lành.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi TỴ

Thì được trường thọ, có con gái khó cậy nhờ. Trước hiển vinh sau cơ hàn, phải thành hận mới được yên lúc tuổi già. Có con thì không có của, có của thì không có con.

Đời thường có lắm lần nhục vinh

Như cuộc cờ lúc được cơn thua

Bôn ba âu cũng do số phận

Miễn cho trọn nghĩa đá vàng thủy chung

Lồng đen khi sách khi treo

Vợ chồng khi khó khi nghèo có nhau

Chung thủy như nhất.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi NGỌ

Thì rất tốt, vợ chồng hòa thuận từ tuổi xanh đến ngày đầu bạc. Được hưởng phước thanh nhàn, con gái nhiều hơn con trai. Tuổi già nhờ con.

Đêm thong thả bầu trờ vắng lặng

Ngắm hoa xuân nhẹ chuốc chén vàng

Bụi đời tràn ngập thời gian

Cuộc vui cuốc chén mộng đời chóng qua

Người đời cảnh dưới hiên trăng gối

Cảnh trên đời người gió thổi cát bay

Vui bận có ai hay với đêm trăng gió

Vợ chồng thảnh thời

Loan phượng hòa đôi.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi MÙI và THÂN

Là duyên thiên định, vợ chồng hòa thuận từ lúc tuổi xanh cho đến tuổi trăng tàn bóng xế. Ân ái mặn nồng, tiền bạc dư đủ, sinh trai gái nên danh phận.

Lấy nhau vì tấm tình yêu

Thương nhau vì nghĩa duyên trời đinh phân

Duyên ngẫu đã gặp bạn nồng

Tuy hòa xướng ít nhung thông cảm nhiều

Mặc đời dầu giải phóng xương

Tình thương chẳng để mơ theo cuộc đời

Lòng xuân chẳng hợp thế tình

Ngấm câu phụ sướng phụ tùng xứng đôi

Thiên duyên tiền định.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi DẬU

Thì nửa chừng phân ly. Có đời vợ sau thì đầm ấm bén duyên và có con cái đông đủ, gia đạo vui vầy, làm ăn phát đạt.

Phụng loan tan vỡ mỗi tình đầu

Bạn cũ nhớ tràng lụy thân sầu

Khắp cả người ta đều có bạn

Dễ gì tìm được bạn xưa đâu

Lỡ chuyến xe sớm ta chờ chuyến xe chiều.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi TUẤT

Số nơi tiền định gặp nhau rồi lấy nhau, vợ chồng ăn ở hòa thuận, trăm năm gắn bó, sinh con trai gái vẹn toàn, vợ chồng kết tóc đến già.

Tim em trao gửi tình anh

Tuổi thơ tha thiết tấm hình hai ta

Yêu nhau từ hoa nở độ nào

Giờ đây hoa nở trên càng chưng chi

Đừng cho hoa nở duyên lành

Khởi niên hạnh phúc bây giờ là đây

Trăm năm lòng gắn dạ ghi.

Chồng chữ MẬU lấy vợ tuổi HỢI (Ngược cung)

Thì sống theo nghề nông làm vườn trồng cây thì rất thích hợp. Tình nghĩa vợ chồng không bền. Sợ e nửa đời người chồng chết trước, phải ở có đức tu hành mới sống lâu, sinh con cái đầy đủ.

Tình mơ như mộng diễu đoan trường

Cạm bẫy tình ta cắt đoạn trường

Vóc liễu hình mai còn gợi nhớ

Phải chăn trời đất buộc lòng thương

Lỡ mảnh gương soi tìm lại bóng

Xếp tàn giá lạnh dễ dành hơi

Nỗi niềm chia cắt tình thêm bận

Mãi nhớ người xưa gió chẳng khuâng

Dẫu ai hơn nữa da này cũng không.