Hướng Dẫn Gieo Quẻ Bài Xem Sự Nghiệp Tình DuyênChỉ cần 1 bộ bài 52 lá mới, các bạn lựa chọn từ quân 7 đến quân Át, 32 lá đó trộn đều, nam tay trái nữ tay phải rút thành tâm 9 lá và trộn đều lại, chia đều các cung bắt đầu từ cung Càn……..sau đó thành tâm xin lá bài bổn mạng ở 8 cung trừ trung cung và nghe luận đoán. Bạn sẽ bất ngờ về kết quả

https://lyhocphuongdong.vn/