Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi TÝ

Thì vợ chồng điều hòa, ăn ở cùng nhau như cặp chim câu. Con trống kêu một tiếng thì con mái kêu nên rập ràng ví như bà Thái Lý của Châu Văn Vương.

Quan thư thư cưu tại Hà Chi Châu

Yểu điệu thục nữ hào cầu

Sâm si hành tỏ mao hữu chi

Tình nồng thắm muôn vàn âu yếm

Nghĩa vợ chồng khăn khít mến thương

Khoa danh rạng rỡ môn đường

Đầy nhà con cháu dâu hiền hậu lai.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi SỬU và DẦN

Thì giàu có nhưng công danh cũng lận đận không bền mà ngượi vợ bị sản lạn, có con không cậy nhờ. Vợ chết trước chồng.

Vợ chết trước chồng sầu chết ngất

Lỡ sang ngang nối lại nhịp cầu

Đã nỡ ái ân đành sống gượng

Người còn kẻ mất dở dang nhau

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi MÃO

Thì cũng như thuyền trôi ngược gió như là vàng sắp gặp tiết thu sang sẽ rụng. Người chồng chết trước, phải ăn ở có đạo đức đạo nghĩa mới bền. Có câu nhân tự dã thọ hung bạo dã hung.

Tim tan nát vợ chồng cách bức

Vết thương đau thiếu phụ khóc chồng

Nước trong khôn rửa lệ sầu

Trăng thu in bóng nào Nàng cô đơn.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi THÌN

Thì giàu có tiền của cũng có khi hợp khi tan. Như hoa nở rồi lại héo. Người vợ bị bệnh hoạn liên miên, phải lấy đức mới ăn ở đời được.

Buồn muốn đạm xuân trải lại trôi

Mất tiền chẳng tiếc tiếc người trẻ trung

Thương nhau tan nát cõi lòng

Ngày xanh còn để má hồng kém phai

Trẻ gian nan già đặng khá.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi TỴ

Thì cũng như người đi trễ xe. Tính một đường làm một việc. Làm ăn khi thành khi bại. Người vợ chết trước. Nhưng đức hạnh thì từ 40 tuổi sẽ phát đạt thịnh vượng.

Gặp nhau một tiết thu năm ấy

Thu này về nào thấy bóng em

Em đi đi mãi không về

Thu về anh mãi ủ ê dạ sầu

Đắt chẳng phài trồng bao hoa đem thân vào cõi ấy

Trời đâu có vợ thứ này gan

Ruột lai dương gian: tiền Sầu hậu Hảo.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi NGỌ

Thì khó nuôi con được vẹn toàn. Người chồng phải có vợ lẽ mới được yên vui.

Xuân có hoa mai cần hoa cúc

Tấm lòng yêu, yêu cả hai ba

Năm tháng ngày càng lưu luyến mãi

Trăm năm hiệp phụng đôi loan hiệp bầy.

Số phận tiền định

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi MÙI

Thì thường bị phá sản. Vợ chồng cay đăng cũng như người đi xa mà mặ trời đã chìm nặn.

Vợ chồng cay đắng không hòa

Khi thì vui vẻ khi tan nát lòng

Lắm khi cầm của không bền

Khi ăn chẳng hết khi mò chẳng ra

Lấy đức mới giữ nghiệp nhà

Tuy vậy mà chung sống tới già.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi THÂN

Thường hay cãi vã, ít được đầm ấm. Rời chỗ ăn ở ba bốn lần mới yên.

Nào khi hạn ngọc thế vàng

Nào ngờ kim mã ngọc đường về ai

Ngàn mây ẩn bóng tà dương

Túi thân lắm lúc nắm đường chi kim

Bền lòng gắng sức cho hay

Đừng cho dang dở mảnh tình năm xưa

Xin đừng ngọc lược xe lừa

Có ngày gió nước trăng đưa ngỡ ngàng

Tuy tranh cãi nhau nhưng sống chung tới khi bạc đầu

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi DẬU và TUẤT

Thì tốt lăm cũng như vượng bột lúc thở xanh đã vào nơi đặng vượng. Các khoa danh rạng rỡ cháu con xum vầy.

Ngắm trăng đôi lứa yêu đương

Dưới trăng thỏ thẻ niềm vui canh giá

Sương khuya thấm ướt tóc mai

Lương trang vui vẻ hài hòa lứa đôi

Trăm năm tạc một lời nguyền

Hôn con nhìn vợ vui vầy mến thương

Duyên tiền định.

Chồng chữ GIÁP lấy vợ tuổi HỢI

Tuy tâm đầu ý hợp nhưng người vợ hay bị bệnh hoạn. Dẫu có công danh song gặp bước thăng trầm không lường được. Ăn ở ân đức thì khá.

Vóc ngà tươi thắm kém phai

Má hồng nhợt nhạt tóc dài cũng thưa

Thủy chung một mối tình chung

Vàng phai đá nát vẫn còn thương nhau

Đừng cho trăng tủi hoa sầu

Trăm năm giữ một nhịp cầu mà thôi

Phải tu tâm mới bền.