Theo phong tục của Việt Nam, khi năm mới bước sang, các gia đình sẽ lựa chọn một người hợp tuổi, hợp mạng để xông đất xông nhà đầu năm với hi vọng sẽ có một năm mới gặp được nhiều may mắn và thành công. Chính vì thế, tục xông nhà đầu năm là một phong tục không thể thiếu được trong dịp Tết.

Người được chọn để xông đất, xông nhà đầu năm có thể là người trong gia đình hoặc bạn bè, người thân. Người được chọn phải hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà và không bị phạm các hạn nặng của năm đó.

Nguyên tắc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà năm Canh Tý

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm. Tuy nhiên, chúng tôi tổng hợp các nguyên tắc chọn tuổi xông đất, xông nhà cho năm Canh Tý như sau để đạt kết quả tốt nhất.

 • Thứ nhất, người xông đất, xông nhà không phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế, hình Thái Tuế. Vậy nghĩa là những người tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Mùi không nên xông nhà.
 • Thứ hai, người có hạn tam tai vào năm Canh Tý cũng không nên xông nhà. Như vậy những người tuổi Dần, Mão, Thìn cũng không nên xông nhà.
 • Thứ ba, có ngũ hành năm sinh khắc với năm Canh Tý (Bích Thượng Thổ). Vậy là những tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần cũng không nên xông nhà, xông đất cho năm Canh Tý.
 • Thứ tư, người xông đất, xông nhà nên có mệnh tương sinh và hợp với mệnh của chủ nhà.

Qua phân tích trên, những tuổi không nên xông nhà năm Canh Tý bao gồm: tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Giáp Thân.

Vậy những tuổi có thể chọn để xông nhà được bao gồm: tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thân (trừ Giáp Thân), tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi.

Những Tuổi Xông Nhà Tốt Năm Canh Tý 2020 Hợp Với Tuổi Tân Dậu 1981

Căn cứ vào các nguyên tắc trên, chúng tôi lựa chọn ra các tuổi xông nhà hợp với tuổi Quý Dậu như sau: Đinh Sửu (1997), Kỷ Sửu (1949), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973), Kỷ Tỵ (1989), Tân Tỵ (1941, 2001), Quý Tỵ (1953), Ất Tỵ (1965), Đinh Tỵ (1977)

Gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 có các thông tin như sau:

 • Năm sinh: 1981
 • Nạp âm: Tân Dậu
 • Mệnh: Thạch Lựu Mộc
 • Nam: Cung Khảm
 • Nữ: Cung Cấn
 • Xung tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi

Tuổi Đinh Sửu 1997 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1997
 • Nạp âm: Đinh Sửu
 • Mệnh: Giản Hạ Thủy
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Đinh Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Tuổi Kỷ Sửu 1949 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1949
 • Nạp âm: Kỷ Sửu
 • Mệnh: Tích Lịch Hỏa
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Kỷ Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Tuổi Tân Sửu 1961 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1961
 • Nạp âm: Tân Sửu
 • Mệnh: Bích Thượng Thổ
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Tân Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Tuổi Quý Sửu 1973 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1973
 • Nạp âm: Quý Sửu
 • Mệnh: Tang Đố Mộc
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Quý Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Tuổi Tân Tỵ 1941, 2001 xông nhà cho Tân Dậu 1981

Với tuổi Tân Tỵ 1941

 • Năm sinh: 1941
 • Nạp âm: Tân Tỵ
 • Mệnh: Bạch Lạp Kim
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Khảm

Với tuổi Tân 2001

 • Năm sinh: 2001
 • Nạp âm: Tân Tỵ
 • Mệnh: Bạch Lạp Kim
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Tân Tỵ không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Quý Tỵ 1953 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1953
 • Nạp âm: Quý Tỵ
 • Mệnh: Trường Lưu Thủy
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Tốn

Năm 2020, tuổi Quý Tỵ không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Ất Tỵ 1965 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1965
 • Nạp âm: Ất Tỵ
 • Mệnh: Phúc Đăng Hỏa
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Ất Tỵ không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Đinh Tỵ 1977 xông nhà cho Tân Dậu 1981

 • Năm sinh: 1977
 • Nạp âm: Đinh Tỵ
 • Mệnh: Sa Trung Thổ
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Khảm

Năm 2020, tuổi Đinh Tỵ không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Tân Dậu 1981, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981.

Tra cứu nhanh tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020

Vui lòng lựa chọn năm sinh