Theo phong tục của Việt Nam, khi năm mới bước sang, các gia đình sẽ lựa chọn một người hợp tuổi, hợp mạng để xông đất xông nhà đầu năm với hi vọng sẽ có một năm mới gặp được nhiều may mắn và thành công. Chính vì thế, tục xông nhà đầu năm là một phong tục không thể thiếu được trong dịp Tết.

Người được chọn để xông đất, xông nhà đầu năm có thể là người trong gia đình hoặc bạn bè, người thân. Người được chọn phải hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà và không bị phạm các hạn nặng của năm đó.

Nguyên tắc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà năm Canh Tý

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm. Tuy nhiên, chúng tôi tổng hợp các nguyên tắc chọn tuổi xông đất, xông nhà cho năm Canh Tý như sau để đạt kết quả tốt nhất.

 • Thứ nhất, người xông đất, xông nhà không phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế, hình Thái Tuế. Vậy nghĩa là những người tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Mùi không nên xông nhà.
 • Thứ hai, người có hạn tam tai vào năm Canh Tý cũng không nên xông nhà. Như vậy những người tuổi Dần, Mão, Thìn cũng không nên xông nhà.
 • Thứ ba, có ngũ hành năm sinh khắc với năm Canh Tý (Bích Thượng Thổ). Vậy là những tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần cũng không nên xông nhà, xông đất cho năm Canh Tý.
 • Thứ tư, người xông đất, xông nhà nên có mệnh tương sinh và hợp với mệnh của chủ nhà.

Qua phân tích trên, những tuổi không nên xông nhà năm Canh Tý bao gồm: tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Giáp Thân.

Vậy những tuổi có thể chọn để xông nhà được bao gồm: tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thân (trừ Giáp Thân), tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi.

Những Tuổi Xông Nhà Tốt Năm Canh Tý 2020 Hợp Với Tuổi Quý Hợi 1983

Căn cứ vào các nguyên tắc trên, chúng ta nhân thấy các tuổi nhị hợp và tam hợp với tuổi Giáp Tuất là: Mão, Dần, Ngọ đều không hợp với năm Canh Tý. Chính vì vậy rất khó để lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tuất năm Canh Tý 2020 này.

Tuy nhiên, gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 có thể tham khảo các tuổi sau: Ất Sửu (1985), Đinh Sửu (1997), Kỷ Sửu (1949), Tân Sửu (1961), Quý Sửu (1973), Quý Dậu (1993), Ất Dậu (1945), Đinh Dậu (1957), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Giáp Tuất (1994), Bính Tuất (1946), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982)

Gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 có các thông tin như sau:

 • Năm sinh: 1983
 • Nạp âm: Quý Hợi
 • Mệnh: Đại Hải Thủy
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài
 • Xung tuổi: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu

Tuổi Ất Sửu 1985 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1985
 • Nạp âm: Ất Sửu
 • Mệnh: Hải Trung Kim
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Ất Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Đinh Sửu 1997 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1997
 • Nạp âm: Đinh Sửu
 • Mệnh: Giản Hạ Thủy
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Đinh Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Kỷ Sửu 1949 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1949
 • Nạp âm: Kỷ Sửu
 • Mệnh: Tích Lịch Hỏa
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Kỷ Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Tân Sửu 1961 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1961
 • Nạp âm: Tân Sửu
 • Mệnh: Bích Thượng Thổ
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Tân Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Quý Sửu 1973 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1973
 • Nạp âm: Quý Sửu
 • Mệnh: Tang Đố Mộc
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Quý Sửu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Quý Hợi 1983 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1995
 • Nạp âm: Ất Hợi
 • Mệnh: Sơn Đầu Hỏa
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Khảm

Năm 2020, tuổi Ất Hợi không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Đinh Hợi 1947 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1947
 • Nạp âm: Đinh Hợi
 • Mệnh: Ốc Thượng Thổ
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Đinh Hợi không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Kỷ Hợi 1959 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1959
 • Nạp âm: Kỷ Hợi
 • Mệnh: Bình Địa Mộc
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Khảm

Năm 2020, tuổi Kỷ Hợi không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Tân Hợi 1971 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1971
 • Nạp âm: Tân Hợi
 • Mệnh: Thoa Xuyến Kim
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Tốn

Năm 2020, tuổi Tân Hợi không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Quý Hợi 1983 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1983
 • Nạp âm: Quý Hợi
 • Mệnh: Đại Hải Thủy
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Quý Hợi không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Giáp Tuất 1994 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1994
 • Nạp âm: Giáp Tuất
 • Mệnh: Sơn Đầu Hỏa
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Giáp Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Bính Tuất 1946 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1946
 • Nạp âm: Bính Tuất
 • Mệnh: Ốc Thượng Thổ
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Bính Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Mậu Tuất 1958 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1958
 • Nạp âm: Mậu Tuất
 • Mệnh: Bình Địa Mộc
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Mậu Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Canh Tuất 1970 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1970
 • Nạp âm: Canh Tuất
 • Mệnh: Thoa Xuyến Kim
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Canh Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tuổi Nhâm Tuất 1982 xông nhà cho Quý Hợi 1983

 • Năm sinh: 1982
 • Nạp âm: Nhâm Tuất
 • Mệnh: Đại Hải Thủy
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Nhâm Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Quý Hợi 1983, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983.

Tra cứu nhanh tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020

Vui lòng lựa chọn năm sinh