Theo phong tục của Việt Nam, khi năm mới bước sang, các gia đình sẽ lựa chọn một người hợp tuổi, hợp mạng để xông đất xông nhà đầu năm với hi vọng sẽ có một năm mới gặp được nhiều may mắn và thành công. Chính vì thế, tục xông nhà đầu năm là một phong tục không thể thiếu được trong dịp Tết.

Người được chọn để xông đất, xông nhà đầu năm có thể là người trong gia đình hoặc bạn bè, người thân. Người được chọn phải hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà và không bị phạm các hạn nặng của năm đó.

Nguyên tắc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà năm Canh Tý

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm. Tuy nhiên, chúng tôi tổng hợp các nguyên tắc chọn tuổi xông đất, xông nhà cho năm Canh Tý như sau để đạt kết quả tốt nhất.

 • Thứ nhất, người xông đất, xông nhà không phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế, hình Thái Tuế. Vậy nghĩa là những người tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Mùi không nên xông nhà.
 • Thứ hai, người có hạn tam tai vào năm Canh Tý cũng không nên xông nhà. Như vậy những người tuổi Dần, Mão, Thìn cũng không nên xông nhà.
 • Thứ ba, có ngũ hành năm sinh khắc với năm Canh Tý (Bích Thượng Thổ). Vậy là những tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần cũng không nên xông nhà, xông đất cho năm Canh Tý.
 • Thứ tư, người xông đất, xông nhà nên có mệnh tương sinh và hợp với mệnh của chủ nhà.

Qua phân tích trên, những tuổi không nên xông nhà năm Canh Tý bao gồm: tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Giáp Thân.

Vậy những tuổi có thể chọn để xông nhà được bao gồm: tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thân (trừ Giáp Thân), tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi.

Những Tuổi Xông Nhà Tốt Năm Canh Tý 2020 Hợp Với Tuổi Mậu Ngọ 1978

Căn cứ vào các nguyên tắc trên, chúng tôi lựa chọn ra các tuổi xông nhà hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978 như sau: Giáp Tuất (1994), Bính Tuất (1946), Mậu Tuất (1958), Canh Tuất (1970), Nhâm Tuất (1982)

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 có các thông tin như sau:

 • Năm sinh: 1978
 • Nạp âm: Mậu Ngọ
 • Mệnh: Thiên Thượng Hỏa
 • Nam: Cung Tốn
 • Nữ: Cung Khôn
 • Xung tuổi: Bính Tý, Giáp Tý

Lưu ý: Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 gọi là hạn Thái Tuế vào năm 2020. Năm Canh Tý 2020 là năm Thái Tuế Lô Bí Tinh Quân Hành Khiển. Những người tuổi Tý, Ngọ, Mùi và Mão là hạn Thái Tuế. Để xu cát tị hung, bạn nên sử dụng Phù Thái Tuế để tránh những chuyện không hay xảy ra. Chi tiết về phù Thái Tuế xem tại đây: https://cungthiendao.vn/san-pham/phu-thai-tue/

Tuổi Giáp Tuất 1994 xông nhà cho Mậu Ngọ 1978

 • Năm sinh: 1994
 • Nạp âm: Giáp Tuất
 • Mệnh: Sơn Đầu Hỏa
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Giáp Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.

Tuổi Bính Tuất 1946 xông nhà cho Mậu Ngọ 1978

 • Năm sinh: 1946
 • Nạp âm: Bính Tuất
 • Mệnh: Ốc Thượng Thổ
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Bính Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.

Tuổi Mậu Tuất 1958 xông nhà cho Mậu Ngọ 1978

 • Năm sinh: 1958
 • Nạp âm: Mậu Tuất
 • Mệnh: Bình Địa Mộc
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly

Năm 2020, tuổi Mậu Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.

Tuổi Canh Tuất 1970 xông nhà cho Mậu Ngọ 1978

 • Năm sinh: 1970
 • Nạp âm: Canh Tuất
 • Mệnh: Thoa Xuyến Kim
 • Nam: Cung Chấn
 • Nữ: Cung Chấn

Năm 2020, tuổi Canh Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.

Tuổi Nhâm Tuất 1982 xông nhà cho Mậu Ngọ 1978

 • Năm sinh: 1982
 • Nạp âm: Nhâm Tuất
 • Mệnh: Đại Hải Thủy
 • Nam: Cung Ly
 • Nữ: Cung Càn

Năm 2020, tuổi Nhâm Tuất không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Mậu Ngọ 1978, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978.

Tra cứu nhanh tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020

Vui lòng lựa chọn năm sinh