Theo phong tục của Việt Nam, khi năm mới bước sang, các gia đình sẽ lựa chọn một người hợp tuổi, hợp mạng để xông đất xông nhà đầu năm với hi vọng sẽ có một năm mới gặp được nhiều may mắn và thành công. Chính vì thế, tục xông nhà đầu năm là một phong tục không thể thiếu được trong dịp Tết.

Người được chọn để xông đất, xông nhà đầu năm có thể là người trong gia đình hoặc bạn bè, người thân. Người được chọn phải hợp tuổi, hợp mệnh với chủ nhà và không bị phạm các hạn nặng của năm đó.

Nguyên tắc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà năm Canh Tý

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm. Tuy nhiên, chúng tôi tổng hợp các nguyên tắc chọn tuổi xông đất, xông nhà cho năm Canh Tý như sau để đạt kết quả tốt nhất.

 • Thứ nhất, người xông đất, xông nhà không phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế, hình Thái Tuế. Vậy nghĩa là những người tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Mùi không nên xông nhà.
 • Thứ hai, người có hạn tam tai vào năm Canh Tý cũng không nên xông nhà. Như vậy những người tuổi Dần, Mão, Thìn cũng không nên xông nhà.
 • Thứ ba, có ngũ hành năm sinh khắc với năm Canh Tý (Bích Thượng Thổ). Vậy là những tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần cũng không nên xông nhà, xông đất cho năm Canh Tý.
 • Thứ tư, người xông đất, xông nhà nên có mệnh tương sinh và hợp với mệnh của chủ nhà.

Qua phân tích trên, những tuổi không nên xông nhà năm Canh Tý bao gồm: tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Giáp Thân.

Vậy những tuổi có thể chọn để xông nhà được bao gồm: tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thân (trừ Giáp Thân), tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Hợi.

Những Tuổi Xông Nhà Tốt Năm Canh Tý 2020 Hợp Với Tuổi Bính Thìn 1976

Căn cứ vào các nguyên tắc trên, chúng tôi lựa chọn ra các tuổi xông nhà hợp với tuổi Bính Thìn 1976 như sau: Quý Dậu (1993), Ất Dậu (1945), Đinh Dậu (1957), Kỷ Dậu (1969), Tân Dậu (1981), Nhâm Thân (1992), Bính Thân (1956), Mậu Thân (1968), Canh Thân (1980)

Gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 có các thông tin như sau:

 • Năm sinh: 1976
 • Nạp âm: Bính Thìn
 • Mệnh: Sa Trung Thổ
 • Nam: Cung Càn
 • Nữ: Cung Ly
 • Xung tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý

Tuổi Nhâm Thân 1992 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1992
 • Nạp âm: Nhâm Thân
 • Mệnh: Kiếm Phong Kim
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Nhâm Thân không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Tuổi Bính Thân 1956 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1956
 • Nạp âm: Bính Thân
 • Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
 • Nam: Cung Cấn
 • Nữ: Cung Đoài

Năm 2020, tuổi Bính Thân Thân không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Tuổi Mậu Thân 1968 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1968
 • Nạp âm: Mậu Thân
 • Mệnh: Đại Dịch Thổ
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Khảm

Năm 2020, tuổi Mậu Thân Thân không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Tuổi Canh Thân 1980 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1980
 • Nạp âm: Canh Thân
 • Mệnh: Thạch Lựu Mộc
 • Nam: Cung Khôn
 • Nữ: Cung Tốn

Năm 2020, tuổi Canh Thân Thân không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Quý Dậu 1993 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1993
 • Nạp âm: Quý Dậu
 • Mệnh: Kiếm Phong Kim
 • Nam: Cung Đoài
 • Nữ: Cung Cấn

Năm 2020, tuổi Quý Dậu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Ất Dậu 1945 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1945
 • Nạp âm: Ất Dậu
 • Mệnh: Tuyền Trung Thủy
 • Nam: Cung Khảm
 • Nữ: Cung Cấn

Năm 2020, tuổi Ất Dậu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Đinh Dậu 1957 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1957
 • Nạp âm: Đinh Dậu
 • Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
 • Nam: Cung Đoài
 • Nữ: Cung Cấn

Năm 2020, tuổi Đinh Dậu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Kỷ Dậu 1969 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1969
 • Nạp âm: Kỷ Dậu
 • Mệnh: Đại Dịch Thổ
 • Nam: Cung Tốn
 • Nữ: Cung Khôn

Năm 2020, tuổi Kỷ Dậu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Tân Dậu 1981 xông nhà cho Bính Thìn 1976

 • Năm sinh: 1981
 • Nạp âm: Tân Dậu
 • Mệnh: Thạch Lựu Mộc
 • Nam: Cung Khảm
 • Nữ: Cung Cấn

Năm 2020, tuổi Tân Dậu không phạm các hạn Thái Tuế, Tam Tai, và cũng không xung khắc với tuổi gia chủ sinh năm Bính Thìn 1976, như vậy hoàn toàn có thể xông nhà được cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976.

Tra cứu nhanh tuổi xông nhà năm Canh Tý 2020

Vui lòng lựa chọn năm sinh