Sau khi nhận được phí dịch vụ, hệ thống của lyhocphuongdong.vn sẽ hiển thị kết quả tư vấn ngay lập tức cho quý khách

Công ty có trách nhiệm bảo hành, bảo trì sản phẩm, hỗ trợ khách hàng đối với các lỗi xuất phát từ phía công ty: lỗi kĩ thuật, lỗi hệ thống, các lỗi liên quan đến tính năng của sản phẩm,… không bao gồm các lỗi xuất phát từ phía khách hàng.