Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi TÝ

Thì ăn ở mạc dầu có con cái mà vợ chồng yêu thương nhau, nồng nhiệt nhưng vợ sẽ chết trước.

Niềm tâm sự đầy vơi gió lẽ

Đời trăm năm những ngỡ toại lòng

Thời gian để hận khó nguôi

Nửa đời giang dở ngậm ngùi tuổi xanh

Muốn sang thế giới vô hình

Nước non cõi ấy gặp người ban xua

Thiên duyên kỳ số.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi SỬU

Thì làm ăn được khá giả, hết cơn bĩ cực tới thời vinh sang. Phải có con đỡ đầu mới khá. Người vợ e phải mang bệnh tật, một đời đổi chỗ đôi ba mới yên phận. Tu thân tích đức mới trường thọ.

Trăng còn có khi còn khi khuyết

Tình đôi ta chỉ biết thủy chung

Ngàn mây ẩn bóng trăng nồng

Nước trong trăng đợi chứng lòng sắt son

Tài mạng tương đố.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi DẦN

Lúc đầu đầm ấm sau lại phải phận ly nhau. Phải ăn ở có đạo nghĩa mới tốt.

Binh hương để lỡ nhịp cầu

Còn đâu trong đẹp như trăng hôm rằm

Thề duyên sớm đã phũ phàng

Non sông trăng nước bẽ bàng vì ai

Ngắm trăng chỉ biết thở dài

Nước trong trăng nặn buồn chăng hỡi buồn

Buồn duyên tủi phận.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi MÃO và THÌN

Thì chẳng khác nào như chim én lạc bầy đàn, xuồng ghe cạn nước phải lìa trong lúc nửa đời. Chồng chết trước vợ.

Cảnh chia hận trăng khuya gió sớm

Lòng mến thương khoảng vắng đêm trường

Não nùng tâm sự thề nương

Đường đời lửa gió sớm chiều vắng anh.

Ngẫm suy muôn dặm cả đời

Bước đi một bước ngậm ngùi cho thân

Phải cố gắng về sau mới khá.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi TỴ

Thì rất tâm đầu ý hợp, có tiền của khá giả. Sinh con cái đầy đủ. Hưởng phước thanh nhàn, sống lâu.

Tình ân ái mặn nồng đầm ấm

Sánh vai nhau ngắm cảnh nhìn trăng

Những đêm ngồi mát dưới trăng

Yêu nhau tha thiết sợ Hằng Nga ghen

Lòng sung sướng đùa mây giỡn gió

Sống dai đều tuổi bạc vẫn còn thương

Thật đẹp đôi.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi NGỌ

Thì chẳng kém gì cây gặp mùa xuân đâm chồi mọc. Dễ sinh con cái đẩy đủ gái trai. Sợ nửa chừng người chồng bị chết trước.

Nửa chừng vắng bóng chốn trần ai

Em ở anh đi chẳng đoài hoài

Có phải dương gian nhiều cực khổ

Mà anh vội trở chốn diêm la

Lưu luyến xót xa anh kể lể

Lạnh lùng anh ở chốn gia đài

Trăm năm muốn dứt tình thêm bận

Mãi mãi lòng này giữ thủy chung

Trùng thanh nhị chung.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi MÙI

Thì như cây gặp đất tốt nảy trồi làm ăn thịnh phát, của cải giàu sang, vợ chồng thường cãi nhau nhưng vẫn chung sống tới già.

Lòng son dễ nhóm lửa phiền

Gót chân lã chã dễ loan má hồng

Số thiên định thường hay tranh cãi

Khi vui vẻ hết đầu đuôi

Khi buồn thị lai cau mày cắn răng

Nhung rút cục sống trăm tuổi có con cái đông đủ

Yêu nhau nên phải chiều lòng (giận rồi lại thương)

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi THÂN

Buổi đầu keo sơn gắn bó, nửa chừng hình vỡ gương tan âu cũng là tiền nhân hậu quả trả nợ ái ân. Tái hôn sau ới được đầm ấm giàu sang.

Mày xanh giọt nước trong xanh

Trách ai nỗi hẹn lời nguyền ba sinh

Non nước hỡi ai hẹn năm trước

Lỗi lời thề vội trách sang ngang

Thề xưa thôi đã phũ phàng

Non sông hoa gắm lỡ làng hỡi ai

Gương vỡ lại làng

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi DẬU và TUẤT

Thì cũng như chim én lạc bầy. Đường công danh trắc trở, cảnh gia đình suy sụp, không sinh được con trai, vợ cồng lạnh buồn, anh em lãnh đạm. Phải ở có đạo đức thì mới khá.

Cảnh hưu quạnh vợ chồng than thở

Buổi cơ hàn như cuối san vinh

Âu là cũng nợ ba sinh

Lúc vinh cơn nhúc như hình nam kha

Mạng đã thế ta đành chịu vậy

Tình đôi ta trước cũng như sau

Yêu nhau phải chịu chua cay một đời

Cay đắng mùi đời.

Chồng chữ BÍNH lấy vợ tuổi HỢI

Trước phải chịu cảnh cơ hàn, sau khá giả yên vui, con cháu đông đảo, phải bền chí cố gắng sau mới hiển vinh.

Ta với ơn trên tấm với tình

Vợ chồng chung sống nếp hi sinh

Vì nhà bản chất vì con gái

Cực khổ cũng cam tâm với tình

Năm giao nếp dưới gầm cầu

Chờ khi gặp gió nãy lừng tung mây

Hết cơn bĩ cực tời hời thái lai.