Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi TÝ

Thì phù hợp lắm, vui vẻ có con có của vinh hiển gia đình.

Nghiêng vai tựa cửa thư song

Gió xuân thoang thoảng hương hồng nở nang

Bóng nàng dưới bóng trăng tàn

Chập chờn ẩn hiện như hình thiên nga

Dịu dàng bóng liễu thiết tha

Mùi hương ngây ngất dễ say lòng người

Vợ chồng xứng lứa vừa đôi.

Đôi này tốt.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi SỬU và DẦN

Thì rất tốt. Cũng như trăng mùa thu tỏ dạng phú quý giàu sang, sinh trai đầu lòng thì tốt hơn sinh gái. Vợ chồng chung sống tới đầu bạc răng long.

Biển tình vẫn sóng yên gió lặng

Do yêu nhau nên nghĩa vợ chồng

Trăm năm sắt đá tâm đồng

Khi ngân sợ nguyệt khi cười gợi hoa

Sum vinh con cháu đầy nhà

Trở về phận cuối cửa nhà thêm vui

Duyên liên tác hợp.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi MÃO

Thì vợ chồng ăn ở thường bất hòa khi hợp khi tan.

Có những lúc buồn xa nước mắt

Có những lúc son sắt yêu đương

Chẳng hay là nợ trái oan

Lấy thân mà trả nợ tình cho xong

Hỡi ai gửi chí cho bền

Xin đừng than oán trách trời sao nên

Kiếp này trả nợ cho xong

Đừng làm cho nặng vợ chồng kiếp sau

Tuổi già vinh hiển.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi THÌN và TỴ

Thì rất tốt. Cũng như Ngưu Lang vào động thiên thai gặp vợ tiên hay như Song Tước gặp Nàng Huê khơi trăm năm gắn bó.

Lan diều gieo ngọc đá thành song

Loan phượng nên duyên đẹp chữ đồng

Thiên lý tường phụng do nguyệt lão

Bá liên mây khí hợp mây rồng

Tốt lắm (Mái lều tranh hai trái tim vàng).

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi NGỌ

Thì như đi đêm gặp lúc trăng mờ: cơ nghiệp sụp đổ, công danh lỡ dở. Không xa nhau thì cũng kẻ còn người mất.

Cảnh góa bụa nỗi sầu chết ngất

Lắm cơn khi tủi khi hờn

Lòng thương chỉ có bóng đèn thân u

Từ đây hai nèo cách xa

Gần nhau chỉ có những hồi chiêm bao

Căn duyền tiền định.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi MÙI

Thì tốt lắm. Như cá ở trong Long Môn hóa rồng. Sinh con đặng khoa danh rạng rỡ. Hiển vinh hậu sai.

Long môn sinh quý tử

Hồ tuyết xuất công hầu

Trăm năm chẳng nỗi nhịp cầu

Cũng hòa một khúc huống lòng thắm tươi

Trâu trần nào có. Trâu trần nào hơn

Thiên lý tường phụng.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi THÂN

Thì vợ chồng rất toại nguyện danh phận rõ ràng. Tuy có người ganh tị nhưng cũng bình an. Sinh con cái tuy có tài song thường trắc trở khoa danh. Vợ chồng hay tranh cãi nhưng vẫn sống tới già.

Cây khô nghe sấm đâm trồi

Đạo chồng nghĩa vợ giần rồi lại thương

Trăm năm trọn đạo can thường

Tuy không sướng họa nhưng thông cảm nhiều

Tùng thanh nhị trung.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi DẬU

Thì cũng như thuyền đi ngược gió. Tuy làm ăn cố gắng song không có kết quả, nửa đời sẽ phải phân ly.

Dương cầm đã dứt đường tơ

Đứt dây lỡ dở khôn ngăn mạch sầu

Vóc mai gầy võ tuyết sương

Ngàn thu như chiếc cánh buồm bơ vơ

Bước đi âu cũng ngại ngùng

Dừng chân đứng lại ngẫm mình lẻ đôi

Trách ai làm bát bể đôi

Đĩa nghiêng cà đổ rụng rời duyên ta

Bình vỡ gương tan.

Chồng chữ ẤT lấy vợ tuổi TUẤT và HỢI

Thì làm ăn vất vả, công danh chẳng toại. Nửa chừng người vợ phải chết trước.

Từ đây vắng bóng vợ hiền

Người thì đủ cặp anh thì lẻ đôi

Chợ đời tan hợp không chừng

Đã buồn chợ sớm vui chi chợ chiều

Thương nhau xin đứng lòng thành

Sầu vương ghi mãi trong lòng tâm tan

Số trời định vậy.