10 Comments

  1. Thoi đi 3 oi .thāng chòng chó .cuã tui .nó quây tui bůc mình nè .chů.3 nói hąnh phúc cái quân què .bói thì bói cho chính xać .ďùm cái còn bói .mà k đúng thì tăt kênh luôn đi đůng bói nůa ..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *